W celu zwiększenia zagranicznych inwestycji w Turcji nowy kodeks handlowy przyjęty w 2012 r. wprowadził zasadę równości względem inwestorów zagranicznych i tureckich. Zasada ta to spore ułatwienie dla obcokrajowców – od czasów uchwalenia przepisów zrównujących uprawnienia mogą oni założyć spółkę w Turcji na tych samych zasadach co obywatele. Oznacza to brak konieczności ubiegania się o dodatkowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej wybierana forma działalności w Turcji. Turecki kodeks handlowy dopuszcza jej utworzenie przez jedną lub więcej osób – jej założycielami mogą być zarówno osoby fizyczne i prawne. Maksymalna liczba wspólników to 50, a minimalny kapitał zakładowy spółki z o. o. to 100.000 lir tureckich, w przypadku wspólników będących obcokrajowcami.

 

Rejestracja spółki z o. o. w Turcji

Pierwszy krok to przygotowanie statutu spółki. Musi on zawierać podstawowe informacje, takie jak: oryginalną nazwę, siedzibę, zakres działalności, kapitał zakładowy, informacje o jej założycielach oraz organach. Następnie, przygotowany w języku tureckim statut wymaga poświadczenia przez notariusza tureckiego.

W przypadku gdy założycielem spółki jest obcokrajowiec, konieczne jest przedstawienie kopii paszportu również potwierdzonej przez notariusza tureckiego. Jeżeli proces utworzenia osoby prawnej dokonywane jest przez pełnomocnika, wówczas wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności z poświadczeniem autentyczności dokumentu – w zależności czy dane państwo jest stroną Konwencji Haskiej będzie to nadanie klauzuli apostille albo dokonanie legalizacji dokumentu.

Kolejny krok to złożenie wniosku o nadanie potencjalnego numeru podatkowego do lokalnego urzędu podatkowego, w zależności od siedziby spółki. Po jego uzyskaniu możliwe jest utworzenie konta bankowego spółki. Zgodnie z tureckim kodeksem handlowym 25% kapitału zakładowego musi być zdeponowane na koncie bankowym w chwili dokonywania rejestracji. Dodatkowo, wymagana jest wpłata 0,04% kapitału spółki na rzecz tureckiego Urzędu ds. Konkurencji.

Rejestracja osoby prawnej dokonywana jest na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego po złożeniu wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Jeżeli prowadzenie planowanej działalności wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń i/lub licencji – należy się o nie ubiegać we właściwych urzędach.

Ostatni krok to uwierzytelnienie wzoru podpisu przed notariuszem tureckim.

 


Dominika Maśkiewicz

specjalista ds obsługi klientów zagranicznych

 

 

Jak założyć spółkę w Turcji

05 sierpnia 2020
Jak założyć spółkę w Turcji | Rejestracja spółki w Turcji | spółka w Turcji
  1. pl
  2. en
  3. ru

WROĆ NA BLOGA

Prawnik w Turcji | Kancelaria prawna w Turcji