Niezależnie od tego czy działamy jako osoba prywatna czy reprezentant podmiotu prawnego, zlecając sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi bardzo ważne jest nadanie należytego umocowania. Aby udzielone adwokatowi w Turcji pełnomocnictwo było ważne, musi spełnić ono szereg wymogów.
 
Jednym z nich jest nadanie klauzuli apostille bądź legalizacja dokumentu.
Wybór danej procedury zależy od tego, czy dane państwo jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej z 1961 roku, wprowadzającej jednolitą procedurę poświadczania dokumentów. Zarówno Polska i Turcja zobowiązały się do przestrzegania postanowień wspomnianej umowy międzynarodowej, co oznacza, że pełnomocnictwo sporządzone w Polsce, któremu nadano klauzulę apostille może być wykorzystane w Turcji, i na odwrót (pełnomocnictwo sporządzone w Turcji będzie miało moc prawną w Polsce).
Organem właściwym do przeprowadzania tej procedury w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 
Pełnomocnictwu sporządzonemu przez polskim notariuszem, którego pieczęć została potwierdzona przez właściwy sąd okręgowy, może zostać nadana klauzula.
Do wniosku o nadanie klauzuli apostille należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Jej wysokość to 60zł.

 

 

Klauzula apostille

02 kwietnia 2021
  1. pl
  2. en
  3. ru

WROĆ NA BLOGA

Prawnik w Turcji | Kancelaria prawna w Turcji