Obywatele polscy na podstawie ważnego paszportu mogą przebywać w Turcji do 90 dni na każde 180 dni kalendarzowych. Co w przypadku, gdy chcemy pozostać w Turcji dłużej niż 90 dni? Musimy wówczas ubiegać się o pobyt. Procedurę aplikacyjną musimy rozpocząć przed upływem okresu 90 dni. Po przekroczeniu tego okresu będziemy zmuszeni do opłacenia dodatkowej grzywny.

 

Wyróżniamy 6 rodzajów pozwolenia. 

 • Pobyt krótkoterminowy (najbardziej popularny). Ważność do roku czasu. Wydawany jest mi.n. osobom, które: przyjeżdżają w celach turystycznych, zamierzają kupić mieszkanie, planują otworzyć firmę, będą pracować jako nauczyciel lub rezydent biura podróży.

 • Pobyt rodzinny. Ważność do 3 lat. Wydawany jest osobom będącym w związku małżeńskim z obywatelem Turcji, lub osobom poniżej 18 roku życia, których rodzic/opiekun przebywa na stałe na terenie Turcji.

 • Pobyt studencki. Wydawany na okres nauki. Podejmujących naukę w szkole podstawowej, średniej lub uczelni wyższej. A także studentom z programu Erasmus. 

 • Pobyt długoterminowy. Dla osób, które posiadały pozwolenie krótkoterminowe odnawiane przez co najmniej 8 lat oraz nie przebywały poza granicami Turcji w ciągu ostatnich 5 lat więcej niż 365 dni, i więcej niż 180 w każdym roku.

 • Pobyt Humanitarny. 

 • Pobyt dla ofiar handlu ludźmi.

 

Aby przedłużyć pobyt ponad 90 dni, należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt ikamet przez stronę: https://e-ikamet.goc.gov.tr/.

 

Wymagane dokumenty (dokumenty mogą się różnić w zależności od tego, na jakiej podstawie staramy się uzyskać obywatelstwo).

 • Podpisany formularz wniosku o pozwolenie na pobyt.

 • Jedna kserokopia paszportu i paszportu.

 • 4 zdjęcia biometryczne.

 • Oświadczenie o posiadaniu wystarczających i regularnych środków finansowych przez cały pobyt.

 • Ważne ubezpieczenie zdrowotne, podpisane i opieczętowane przez dostawcę.

 • Dokument zamieszkania.

 • Dowód wpłaty (otrzymasz po umówionej wizycie, a wraz z nim należy się udać się na podany na niej adres, aby dokonać płatności).

Jeżeli podczas pierwszej umówione wizyty, urzędnik stwierdzi braki w dokumentacji. W ciągu 30 dni należy uzupełnić brakujące dokumenty. 

 

Czy masz doświadczenie ze składaniem aplikacji o przedłużenie pobytu?

 

Pozwolenie na pobyt w Turcji

22 grudnia 2021
 1. pl
 2. en
 3. ru

WROĆ NA BLOGA

Prawnik w Turcji | Kancelaria prawna w Turcji