Czy wiesz, jak wygląda procedura rozwodu w Turcji? Co w przypadku gdy jeden z małżonków nie jest obywatelem Turcji — gdzie powinno się zwrócić z żądaniem rozwodu?  Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w poniższym wpisie.

Rozwód — na terenie jakiego kraju?

Gdy jeden z małżonków jest obywatelem innego kraju niż Turcja, wniosek z żądaniem rozwodu powinno się złożyć w państwie, w którym oboje małżonków posiadają miejsce zamieszkania. Jeżeli natomiast oboje małżonkowie nie posiadają miejsca wspólnego miejsca zamieszkania — wówczas w państwie, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. 

Jak wygląda procedura rozwodu w Turcji?

Przyczyny rozwodu w Turcji rozpatrywane w dwóch kategoriach: ogólne i szczególne. 

Ogólne — rozwód z powodu zachwiania fundamentów związku małżeńskiego. Liczba przesłanek nie jest ograniczona. Sąd bierze pod uwagę zeznania stron i świadków.  Zakres przyczyn kształtują przede wszystkim orzeczenia Sądu Najwyższego. Przykłady: bycie obojętnym na współmałżonka, przemoc emocjonalna, porozumienie w kwestii rozwodu, czy separacja. 

Szczególne — rozwód z powodu zachwiania fundamentów związku małżeńskiego. Do przykładowych przesłanek należy: niewierność, porzucenie, przestępstwo, choroba psychiczna czy poniżające zachowanie. 

Dodatkowo małżeństwa trwające krócej niż jeden rok, nie są dopuszczone do rozwodu.

 

 

Rozwód w Turcji 

28 stycznia 2022
  1. pl
  2. en
  3. ru

WROĆ NA BLOGA

Prawnik w Turcji | Kancelaria prawna w Turcji