W związku z wysokimi cenami aut osobowych w Turcji, wielu Polaków zamieszkujących tu na stałe rozważa sprowadzenie auta zakupionego wcześniej w Polsce.
Jak to wygląda w praktyce?
 
Prawo tureckie dopuszcza taką sytuację, jeżeli spełnione zostanie kilka warunków.
 
Po pierwsze, uprawnionym do sprowadzenia auta przeznaczonego na użytek własny z zagranicy jest wyłącznie osoba będąca rezydentem w kraju innym niż Turcja. Zastosowanie ma tutaj wymóg pobytu przez min. 185 dni poza granicami Turcji i dotyczy zarówno właściciela pojazdu jak i samego auta.
 
Po drugie, auto sprowadzone z zagranicy może przebywać na terytorium Turcji przez maksymalnie 730 dni (2 lata). Właściciel auta musi ubiegać się o pozwolenie na legalny pobyt po upływie terminu określonego przepisami wizowymi (zasada 90/180 dni).
Warto także pamiętać o innych wymogach, takich jak odpowiednie ubezpieczenie oraz wyposażenie auta w momencie przekraczania granicy lądowej.
 
Samochód sprowadzony z zagranicy może być użytkowany przez jego właściciela, małżonka właściciela oraz jego wstępnych i zstępnych w linii prostej. Osoby trzecie mogą korzystać z auta tylko w przypadku, gdy jego właściciel również znajduje się w pojeździe.
 

 

 

Sprowadzenie auta do Turcji

08 maja 2021
  1. pl
  2. en
  3. ru

WROĆ NA BLOGA

Prawnik w Turcji | Kancelaria prawna w Turcji