System edukacji w Turcji jest zbliżony do systemu polskiego. Dotyczy to zarówno przebiegu edukacji, jak i systemu oceniania. Czytając poniższy wpis, dowiesz się m.in. ile trwa nauka w Turcji? Czy edukacja jest bezpłatna? Poznasz także etapy edukacji w Turcji. 

 

Czy edukacja w Turcji jest bezpłatna?

Edukacja w Turcji jest bezpłatna i obowiązkowa od 6 roku życia. W niektórych województwa w kraju wprowadzono również obowiązkowe „zerówki” w wieku 5 lat, gdyż ich popularność nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem. 

 

Ile trwa rok szkolny w Turcji?

Rok szkolny w Turcji rozpoczyna się od pierwszego pełnego tygodnia września i kończy się ostatnim pełnym tygodniem czerwca. Obejmuje dwa semestry z 3 przerwami (1 tydzień w listopadzie, 2 tygodnie pomiędzy styczeń i lutym, a także 1 tydzień w kwietniu). Dodatkowo wolne od nauki są wszystkie dni, które są wolne ustawowo.

 

System oceniania

W Turcji system oceniania przyjmuje oceny od 0 do 5. Oceny uzyskiwane są na podstawie sprawdzianów czy prac domowych. Aby otrzymać możliwość przejścia do kolejnej klasy, należy otrzymać ocenę końcową przynajmniej 2. 

 

Etapy edukacji w Turcji

Pierwszy etap tak jak w systemie polskim — szkoła podstawowa. Edukacja w szkole podstawowej rozpoczyna się wraz z ukończeniem 6 roku życia i trwa 4 lata.

Liceum pierwszego stopnia — Kolejny etap obowiązkowy, który trwa kolejne 4 lata. Stanowi przedłużenie szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia szkoły podstawowej. W ostatniej klasie prowadzone są egzaminy, od ich pomyślności zależy czy uczniowie dostaną się do wybranego liceum drugiego stopnia. 

Liceum drugiego stopnia — ostatni etap obowiązkowej edukacji. Podstawa programowa jest tutaj bardziej zróżnicowana i ukierunkowana na wykonywanie konkretnego zawodu czy dalszą edukację na studiach. Na zakończenie przeprowadzone są egzaminy. Na tym etapie popularne są także tzw. szkoły wyrównujące, które przygotowują do egzaminów wstępnych na uczelnie. 

Wyższa szkoła (studia) — etap nieobowiązkowy. Warunkiem przyjęcia na uczelnie wyższą jest ukończone liceum drugiego stopnia, a także pomyślne zaliczenie egzaminów wstępnych.

 

 

System edukacji w Turcji

08 lutego 2022
  1. pl
  2. en
  3. ru

WROĆ NA BLOGA

Prawnik w Turcji | Kancelaria prawna w Turcji