30 października 2020 roku trzęsienie ziemi w zachodniej części Turcji przypomniało wielu osobom o obowiązkowym ubezpieczeniu nieruchomości od trzęsienia ziemi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) to instytucja publiczna, która zapewnia ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych w Turcji od klęsk żywiołowych, w szczególności trzęsień ziemi. Przepisy uregulowane w ustawie nr 587 o obowiązkowym ubezpieczeniu od trzęsienia ziemi przewidują, że jest ono obowiązkowe dla wszystkich właścicieli, w tym obcokrajowców, którzy kupili dom lub nieruchomość komercyjną w Turcji.

Ubezpieczenie to jest wydawane raz w roku, a jego koszt uzależniony jest od kilku czynników. Kluczowe znaczenie ma teren, na którym znajduje się ubezpieczana nieruchomość – wysokość ubezpieczenia będzie się różnić w zależności od tego, czy jest ona położona w strefie zagrożenia sejsmologicznego. Innymi czynnikami wpływającymi na koszt ubezpieczenia to powierzchnia obiektu (im większy obiekt, tym wyższa cena), jak również jego konstrukcja i wiek.

Należy jednak pamiętać, że istnieje górny limit kwoty, jaka może zostać wypłacona. W 2020r. jest to 240.000 lir tureckich, czyli około 110.000 zł. Z tego powodu warto posiadać również prywatne ubezpieczenie nieruchomości, które pokryje szkodę, w przypadku, gdy przekracza ona limit kwoty wypłacanej z obowiązkowego ubezpieczenia.

W przypadku uszkodzenia nieruchomości na skutek trzęsienia ziemi zgłoszenie incydentu należy dokonać w ciągu 15 dni. Nawet jeżeli fizyczny dokument polisy ubezpieczeniowej został utracony w wyniku zniszczenia budynku, w momencie składania wniosku o wypłatę odszkodowania wystarczy podanie tożsamości i adresu.  

Po zgłoszeniu szkody niezależni eksperci, doświadczeni specjaliści z danej branży ubezpieczeniowej, udają się na miejsce zdarzenia, aby ocenić szkodę w imieniu ubezpieczalni. Ustalone w wyniku oceny odszkodowanie jest przekazywane na rachunek bankowy uprawnionego w terminie 1 miesiąca.

Jakie płatności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od trzęsienia ziemi?

Nie są pokrywane pewne szkody materialne, takie jak:

- koszty wywozu śmieci / gruzu;

- wszelkie rodzaje ruchomości, towary itp.;

- poniesione obrażenia oraz śmierć podczas wypadku.

 

Elżbieta Zembytska

 

Ubezpieczenie na wypadek trzęsienia ziemi

09 listopada 2020
  1. pl
  2. en
  3. ru

WROĆ NA BLOGA

Prawnik w Turcji | Kancelaria prawna w Turcji