Niezależnie od tego, czy nasz kontrahent to przedsiębiorca krajowy czy zagraniczny, zawsze warto upewnić się co do jego wiarygodności już na wstępnym etapie rozmów biznesowych. W przypadku, gdy stroną zawieranej przez nas umowy jest podmiot z Turcji, warto zapoznać się z wyciągiem z tureckiego rejestru przedsiębiorców – Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi. Jest on odpowiednikiem polskiego Krajowego Rejestru Sądowego i stanowi jeden ze sposobów weryfikacji rzetelności tureckiego kontrahenta.

Zawarte w rejestrze dane dotyczą podstawowych informacji na temat danej spółki - jej pełny adres i jej forma prawna, data i miejsce utworzenia (z dokładnością, przez którym notariuszem została zawarta umowa spółki), założyciele oraz ich adresy, zakres działalności, czas trwania umowy spółki (ograniczony albo nieograniczony), kapitał zakładowy, zarząd spółki oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji. W rejestrze znajdują się informacje o utworzeniu spółki oraz jej oddziałów, jak również dokonywane na przestrzeni czasu zmiany.

Dużym ułatwieniem jest fakt, że strona rejestru występuje w dwóch wersjach językowych – tureckiej i angielskiej. Aby skorzystać z informacji w nim zawartym, musimy podać lokalizację urzędu, w którym spółka dokonywała rejestracji oraz jej numer podatkowy bądź nazwę. Co istotne, wyszukiwarka reaguje na tureckie znaki specjalne – jeżeli firma naszego potencjalnego kontrahenta je zawiera, należy w szczególności uważać podczas jej wpisywania. 

Po wprowadzeniu potrzebnych danych możemy pobrać plik PDF z wyciągiem z rejestru, dostępny jedynie w j. tureckim. Niestety, bez znajomości tego języka, zaznajomienie się z jego treścią wymaga pomocy ze strony tłumacza. Dopiero wtedy będziemy mogli zweryfikować, czy nie znajdują się tam informacje, które wzbudziłyby podejrzenia co do rzetelności drugiej strony. Do takich należeć mogą: częsta zmiana adresu spółki czy zakres działalności niezgodny z przedmiotem zawieranej przez nas umowy. Oczywiście, nawet najbardziej dokłada weryfikacja nie gwarantuje uczciwości drugiej strony, jednak zwiększa możliwość uchronienia się przez nierzetelnym kontrahentem.

https://www.ticaretsicil.gov.tr/

 

Dominika Maśkiewicz

specjalista ds obsługi klientów zagranicznych

 

 

Weryfikacja kontrahenta z Turcji

17 października 2020
  1. pl
  2. en
  3. ru

WROĆ NA BLOGA

Prawnik w Turcji | Kancelaria prawna w Turcji