W 2020 roku ukończyła 4-letnie studia licencjackie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Anadolu w Eskişehir w Turcji. W trakcie studiów uczestniczyła w wielu szkoleniach i seminariach.

Odbyła staż w Trybunale Konstytucyjnym zimą 2020 roku.

Od 3 lat udziela się jako wolontariuszka w fundacji Turkey Education Volunteers Foundation. W 2018 roku brała udział w programie wolontariatu w ośrodku szkolno-wychowawczym przeznaczonym dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi w Rumunii.

Jej zainteresowania obejmują prawo własności intelektualnej, prawo znaków towarowych, prawo handlowe i prawo gospodarcze.

Posługuje się językiem tureckim i angielskim.

W Kancelarii odbywa staż przygotowujący do wykonywania zawodu adwokata.

Bengisu Çağlayanoğlu

Studentka kierunku turystyka i hotelarstwo na Uniwersytecie Anadolu w Eskişehir w Turcji oraz studiów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwerstytecie Atatürk w Stambule.

W latach 2014-2017 zajmowała się rozliczeniami wstępnymi w firmie z sektora prywatnego.

Ukończyła liczne kursy z zakresu administracji i zarządzania zasobami ludzkimi. 

W Kancelarii pracuje od 2018 roku na stanowisku pracownika administracyjnego.

Gizem Hızlı

Absolwentka studiów magisterskich prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy magisterskiej przedstawiła zagadnienie polskiego podatku od środków transportowych w ujęciu porównawczym - został on zestawiony z podatkiem od pojazdów silnikowych funkcjonującym w tureckim systemie podatkowym.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m. in. podczas praktyki we wrocławskim Sądzie Rejonowym, programu TaxTrack firmy Deloitte oraz stażu w dziale prawno-podatkowym firmy PwC. W roku akademickim 2016/2017 brała udział w programie Ambasador KPMG na Uniwersytecie Wrocławskim.

W trakcie studiów uczestniczyła w rocznym programie wymiany studenckiej Erasmus+ na Uniwersytecie Anadolu w Eskişehir w Turcji.  

Posługuje się j. polskim, angielskim i tureckim.

W Kancelarii pracuje na stanowisku specjalisty ds obsługi klientów zagranicznych.

Kontakt: dominika.maskiewicz@prawnik-w-turcji.pl

mgr Dominika Maśkiewicz

  1. pl
  2. en
  3. ru

Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ankarze w 2003 r. otrzymał stypendium doktoranckie na Uniwersytecie Sheffield Hallam w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu studiów doktoranckich w 2010 r. został mianowany adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Anadolu w Eskişehir, a w 2017 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego na tej samej uczelni. Jest autorem wielu publikacji i artykułów z zakresu prawa prywatnego, zwłaszcza prawa konsumenckiego. Wielokrotnie uczestniczył jako prelegent na konferencjach naukowych organizowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym.W 2016 roku otrzymał nagrodę za badania naukowe od Ministerstwa Celnego i Handlu za publikację poświęconą tureckiemu prawu konsumenckiemu. Jest ekspertem w sprawach z zakresu prawa prywatnego, a zwłaszcza prawa umów i prawa handlowego - znajduje się na liście biegłych sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości z powyższych dziedzin.

Posługuje się biegle językiem tureckim i angielskim.

adw. dr hab. Ahmet Karakocalı

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Dokuz Eylül w Izmirze w 2018 r. W trakcie edukacji na uniwersytecie uczestniczyła w wielu seminariach potwierdzonych uzyskanymi certyfikatami. Brała czynny udział w życiu Wydziału oraz  należała do uniwersyteckiego klubu muzycznego.

Do jej zainteresowań należą prawo handlowe, prawo umów, prawo karne oraz prawo medyczne. Planuje kontynuować karierę naukową w dziedzinie prawa medycznego.  Jest zaangażowana w projekty dotyczące praw kobiet oraz praw zwierząt.

Od 2018 roku należy do Izby Adwokackiej w Eskişehir.

Posługuje się językiem tureckim oraz angielskim.

W Kancelarii pracuje od 2019 roku.

adw. Zeliha Güdük

Ukończyła 4-letnie studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ankarze w 2017 r. Tytuł magistra uzyskała na kierunku prawo ze specjalizacją prywatnego w ramach łączonego programu uniwersytetów Afyon Kocatepe University oraz Uniwersytetu Anadolu.

Jej zainteresowania obejmują m. in. prawo handlowe, prawo umów, prawo procesowe, prawo egzekucyjne i upadłościowe oraz prawo gospodarcze.

Od 2018 roku należy do Izby Adwokackiej w Eskişehir.

Posługuje się językiem tureckim i angielskim.

Jako adwokat pracuje w Kancelarii od 2018 roku. 

adw. Büşra Karadan

Zespół

Prawnik w Turcji | Kancelaria prawna w Turcji